Wystąpienia

Ważną częścią działalności The Wellness Institute jest działalność naukowa. Dzięki publikowaniu i wygłaszaniu prac o charakterze zarówno poglądowym, jak i badawczym, przyczyniamy się do rozwoju obszaru wellness w Polsce i na świecie. Jesteśmy zapraszani do wygłaszania prelekcji na ogólnopolskich i światowych konferencjach w obszarach medycyny i wellness, co świadczy o tym, że nasza wiedza jest zgodna z najwyższymi standardami i światowymi trendami.

„Zastosowania coachingu wellness w kształceniu lekarzy”

Wykładowca: Ewa Stelmasiak

Konferencja: XIII Międzynarodowe Warsztaty Szkoleniowo-Naukowe, 13th Danube Teaching Course

Miejsce: Kazimierz Dolny nad Wisłą

Data: 21-23 czerwca 2016

“Wellness, coaching and medicine – what do they have in common?”

Wykładowca: Ewa Stelmasiak

Konferencja: World Congress on Controversies in Neurology (CONy)

Miejsce: Ateny, Grecja

Data: 23 marzec 2017

Obejrzyj wystąpienie

“Coaching zdrowia i wellness u pacjentów z przewlekłymi chorobami – dowody naukowe”

Wykładowca: Ewa Stelmasiak

Konferencja: XII Międzynarodowe Warsztaty Szkoleniowo-Naukowe, 12th Danube Teaching Course

Miejsce: Kazimierz Dolny nad Wisłą

Data: 22-24 czerwca 2016

“Coaching zdrowia i wellness metodą Wellness Mapping 360°© jako narzędzie głębokiej zmiany nawyków i stylu życia.”

Wykładowca: Ewa Stelmasiak

Konferencja: IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lubelskie Dni Promujące Zdrowie pt. „Nadwaga i otyłość. Trening zdrowia.”

Miejsce: Lublin

Data: 2 czerwca 2016

“Advancing the Wellness Paradigm in Poland”

Wykładowca: Ewa Stelmasiak

Konferencja: National Wellness Conference

Miejsce: Minneapolis, U.S.A.

Data: 26 czerwca 2015

„Stop stresowi. Jak utrzymywać stan optymalnej witalności?”

Prowadząca: Ewa Stelmasiak

Konferencja: Lubelskie Dni Promujące Zdrowie

Miejsce: Lublin

Data: 27-28 maja 2015

„Przyszłość Medycyny. Rola relacji wspomagających procesy zdrowienia”

Wykładowca: Ewa Stelmasiak

Konferencja: Międzynarodowe Warsztaty Szkoleniowo-Naukowe Danube Teaching Course

Miejsce: Kazimierz Dolny nad Wisłą

Data: 13-15 maja 2015

“Creating Wellness as an Evolutionary Paradigm for Medicine”

Wykładowca: Ewa Stelmasiak

Konferencja: World Congress on Controversies in Neurology (CONy)

Miejsce: Budapeszt, Węgry

Data: 26 marca 2015

Obejrzyj wystąpienie

„Zastosowania coachingu wellness i zdrowia w medycynie”

Wykładowca: Ewa Stelmasiak

Konferencja: Międzynarodowe Warsztaty Szkoleniowo-Naukowe Danube Teaching Course

Miejsce: Kazimierz Dolny nad Wisłą

Data: 11-13 czerwca 2014

„Wellness Coaching: 7 kroków do trwałej zmiany stylu życia”

Wykładowca: Ewa Stelmasiak

Konferencja: Lubelskie Dni Promujące Zdrowie „Styl Życia a Zdrowie”

Miejsce: Lublin

Data: 3-4 czerwca 2014

“The co-creative contribution of Wellness coaching to profound and healthy change in organizations”

Wykładowca: Ewa Stelmasiak

W ramach: Syracuse University, Newhouse School of Public Communications

Miejsce: Lubin House, Nowy Jork, U.S.A.

Data: 4 stycznia 2014

„Wellness coaching as an integral part of the evolutionary vision for medicine”

Wykładowca: Ewa Stelmasiak

Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wellness and beauty – Dobrostan i piękno”

Miejsce: Lublin

Data: 7 – 9 czerwca 2013